Disclaimer

Alle informatie zowel de tekst als de filmbeelden zijn eigendom van OKBV. Deze content is door OKBV met de grootst mogelijk zorg samengesteld. OKBV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of interpretaties van de informatie. Voor zover aanwezig is OKBV ook niet verantwoordelijkheid voor content op de websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de informatie of delen daarvan moet schriftelijk aan OKBV worden verzocht.