Nieuwe huisstijl en vernieuwde website

Op 1 juni 2013 bestaat de onderneming OKBV Organisatieadvies alweer vijf jaar. Op zichzelf is dit geen reden om de huisstijl helemaal om te gooien. Maar zoals het de meest startende ondernemers vergaat, breekt er vaak na een jaar of vijf een nieuwe fase aan. Een fase van herbezinning en aanscherpen van je focus, die soms zelfs een reden zijn voor koerswijziging.

Vorig jaar heb ik mijn opleiding aan SIOO* voor veranderkunde succesvol afgerond. Deze opleiding gaat ook in op het kritisch onder de loep nemen van je eigen vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap. Tijdens deze periode heb ik mijn boek “De Kunst van de Koerswijziging” geschreven. Bij het schrijven werd duidelijk dat wat ik mijn klanten adviseer ook op mijn eigen onderneming van toepassing is. Om mijn eigen onderneming een stap verder te helpen, moest ik klant in mijn eigen praktijk worden Dit was erg lastig om te doen, maar het heeft mijn onderneming wel geholpen. Ik weet nu nog beter waar ik goed in ben, waar mijn passie ligt en wat mijn persoonlijke ambitie is.

Dit heeft gevoelsmatig geleid tot een nieuwe start. Alhoewel sommige zaken onveranderd blijven, verdienen andere zaken meer aandacht. De nieuwe start vraagt om een nieuwe uitstraling die past bij de nieuwe inzichten.

De ommezwaai van het oude logo en huisstijl naar een nieuwe look & feel van mijn logo en huisstijl is een spannend, leuk en uitdagend proces geweest.

Op naar een nieuwe start!

Marit Oosenbrug
OKBV Organisatieadviseur
23 mei 2013

logo OKBV

* SIOO is een interuniversitair opleidingscentrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven.

Terug naar nieuwsbericht