Inzicht

Inzicht

“Door OKBV heb ik veel meer inzicht gekregen in mijn drijfveren, dus waarom ik doe wat ik doe. Daardoor ben ik nu veel breder en strategischer met mijn bedrijf bezig”, aldus Johan Burger, algemeen directeur ATKB en o.m. voorzittter RvC Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer