Strategie Advies

Heeft u het gevoel marktkansen te laten liggen, of vindt u het tijd voor verandering? Het succes schuilt in een goede missie en visie ontwikkeling en strategiebepaling. Hierdoor ontstaat er focus en kunt u duidelijke keuzes maken. OKBV helpt u bij het formuleren van de strategie.


‘Een goede strategie is het fundament voor succes’

Bij strategie advies draait het om de positie van de onderneming of organisatie in de markt. Wanneer kan OKBV u helpen? Als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat u marktkansen laat liggen. Of als u uw onderneming wilt veranderen of innoveren. Met een strategie advies zorgt OKBV er ook voor dat u uw toekomstbeeld weer helder op het netvlies krijgt. Kortom, een goede strategie is het fundament voor succes.

Voor wie?

Strategie advies is interessant voor zowel kleinere als grotere bedrijven. OKBV wordt ook regelmatig gevraagd door gemeenten die bezig zijn met bijvoorbeeld citymarketing. OKBV stippelt in dat kader de strategie uit als basis voor het uiteindelijke marketingplan.

Waarom?

Missiebepaling, visieontwikkeling en strategiebepaling geven handen en voeten aan uw plannen. Hierdoor ontstaat er focus en kunt u duidelijke keuzes maken en is er ook ruimte voor nieuwe energie. En nieuwe energie leidt zoals u weet tot creativiteit, innovatie, nieuwe ideëen en daarmee vaak tot weer meer onderscheidend vermogen in de markt.

Hoe werkt OKBV?

De werkwijze van OKBV verloopt in een zestal fases. Deze fases zijn:

1. Verkenning vraagstelling
2. Analyse huidige situatie
3. Missie en visie bepaling
4. Strategiebepaling
5. Strategisch plan
6. Evaluatie

Lars Flinkerbusch over Strategie Advies:

‘OKBV begint bij de basis’

Lars Flinkerbusch is directeur van Stichting Westland Marketing en directeur van Desco en werkt nu al zo’n vijf jaar met OKBV. “Ik heb Marit Oosenbrug leren kennen toen ik nog directeur van Noordwijk Marketing was. Ik heb toen samen met haar een strategisch marketingplan geschreven om Noordwijk nog beter op de kaart te zetten. En in het Westland heb ik Marit ingeschakeld om lijn te brengen in alle marketingplannen die er lagen als basis voor het strategisch marketingplan.”

In de visie van Lars Flinkerbusch zijn ondernemers of ondernemingen die vanuit een strategie willen werken bij OKBV aan het goede adres. “Je moet namelijk altijd bij de basis beginnen. Ik zie wel eens bij gebieds- of citymarketing dat men direct vanuit de communicatiemiddelen gaan werken zonder dat men eigenlijk een idee heeft waarom men voor die middelen kiest. Als je werkt vanuit een strategie zijn de middelen veel eerder een succes. Ik zie door OKBV strategie nu ook veel meer als een fundament. Als die stevig is kun je daar met succes op bouwen.”

Bekijk het interview met Lars Flinkerbusch